RUS
 • РУС

 • ҚАЗ

 • ENG

Новости

News

Жаңалықтар

  Новогодний корпоратив GQ Group 2020!!! (Ролик)

  GQ Group 2020 жаңа жылғы корпоративі!!! (Ролик)

  The New Year Corporate Party of GQ Group 2020!!! (video)

      Вот и прошёл наш новогодний корпоратив GQ Group! 
      В очередной раз мы доказали, что GQ Group – единое целое и умеет не только сплочённо работать, но и дружно отдыхать.

      Вот так наш дружный коллектив отпраздновал Новогодний корпоратив, где мы показали что умеем не только хорошо работать но и хорошо отдыхать! Было очень душевно дружно и главное весело!)) Теперь мы точно знаем: наш коллектив GQ Group - единое целое, мы отлично работаем и отдыхаем вместе!

      На нашем корпоративе было все - обильный стол, самые красивые девушки, сильные и смелые мужчины, веселые конкурсы, зажигательный ведущий и искренние пожелания от гостей на новый 2020 год!!! Ну и конечно же какое новогоднее мероприятие без Деда Мороза и Снегурочки они привезли с далекой Лапландии и подарили нам подарки и провели веселые конкурсы, чем еще больше зажгли наше настроение. Ну а гвоздем вечера стала звезда казахстанской эстрады Дастан Оразбеков (группа Орда) который просто мощно взорвал танцпол....отдохнул.....и обратно взорвал танцпол))).

      Если верить примете "Как встретишь Новый год на Новогоднем Корпоративе, так его и проведешь", то тогда нас ждет огненный 2020 год, где мы уверенны что команда GQ Group обязательно "зажжет"! Ну а если просто одним словом о нашем Новогоднем Корпоративе .......... было безумно "вкусно"!!!
  ____________________________________________________________________________________________________

      Міне, біздің GQ Group жаңа жылғы корпоративі! 
      GQ Group тек иық тіресе жұмыс істей алатын ғана емес, сонымен бірге бас қосып сайрандап демалуды білетін біртұтас ұжым екенін қайтадан дәлелдедік.
   
      Біздің ынтымақты ұжым осылай жаңа жылғы корпоративті тойлап өткізді. Елдің бәріне тек жақсылап жұмыс істей алатын ғана емес, сонымен бірге шын көңілмен сайрандап демалуды білетінімізді көрсетуші болдық! Бәрі өте жақсы, көңілді, шат-шадыман болып өтті. Енді GQ Group ұжымымыз жақсы істеп оңды демалатын біртұтас ұжым екеніне сенімдіміз!
   
      Корпоративімізде бәрі де дұрыс болған – мол дастарқан, ең сұлу қыздар, күшті де батыл ер азаматтар, әсерлі асаба және қонақтардың жаңа 2020 жылға білдірген жылы тілектері!!! Әрине, жаңа жылғы дастарқан Аяз Ата мен Ақшақарсыз болмайды, олар жырақ Лапландиядан әкелген сыйлықтарды тартып, сонан кейін жарыстарды өткізіп көнілді көтерді. Ал кешімізде би алаңын тұтатып.... онан кейін біраз демалып.... қайтадан елдің бәрін би билеткен Қазақстан эстрадасының жұлдызы Дастан Оразбеков (Орда тобы) маңдай алды болып қалды))).
   ***
      «Жаңа жылды корпоративте қалай қарсы алсаң, солай өткізесің» деген ырымға илансақ, алдымызда алаулы 2020 жылы келе жатыр. Ал, GQ Group ұжымы қалай да «тұтандырып жіберетініне» кәміл сенімдіміз! Ал біздің жаңа жылғы корпоративіміз туралы қысқаша айтсақ, .......... бәрі де аса «дәмді» болып өтті!!!
  ____________________________________________________________________________________________________

      So our New Year corporate party GQ Group passed!
      Once again, we have proved that GQGroup is a single whole and can not only work together, but also relax together.

      So, our friendly team celebrated the New Year's corporate party, where we showed that we can not only work well but also have a good rest! It was very sincere, friendly and most importantly fun!)) Now we know for sure: our GQGroup team is a single whole, we work great and relax together!

      Our corporate party had everything - a plentiful table, the most beautiful girls, strong and courageous men, funny contests, incendiary presenter and sincere wishes from guests for the new 2020 year !!! And of course, what New Year’s event without Santa Claus and Snegurochka they brought from faraway Lapland and gave us presents and had fun contests, which further enhanced our mood. Well, the highlight of the evening was the Kazakhstan pop star Dastan Orazbekov (Horde group) who just powerfully blew up the dance floor .... rested ..... and blew the dance floor back))).

      If you believe omen, "How to celebrate the New Year at the New Year's Corporate Party, so you will spend it," then we will have a fiery 2020, where we are sure that the GQGroup team will definitely "light up"! Well, if just in one word about our New Year's Corporate Party .......... it was "tasty" !!!
  ____________________________________________________________________________________________________